KONFIGURATOR

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności, określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych, a także zasady przechowywania i wykorzystywania plików Cookies korzystających z usług firmy P.Homes oraz odwiedzających stronę www.phomes.pl


Definicje

Administrator: P.Homes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Użytkownik: użytkownik Internetu odwiedzający stronę www.phomes.pl
Cookies: dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane i zapisywane w urządzeniu Użytkownika Postanowienia ogólne Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest P.Homes Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań NIP: 7812026252, REGON: 520143286, zwany dalej: „Administatorem”. Bezpośredni kontakt P.Homes Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, NIP: 7812026252, REGON: 520143286, zwany dalej: „Administratorem”. Bezpośredni kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: marketing@phomes.pl


Postanowienia ogólne

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.

Administrator przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Przetwarzaniu danych podlegają jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług oraz oferowania świadczenia usług.

Ponadto w ramach korzystania z usług świadczonych przez Administratora gromadzone są również informacje o adresach IP urządzeń Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Stronę internetową, które służą jedynie analizie i weryfikacji działania strony internetowej.

Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione nam przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Pliki Cookies z których korzysta Administrator zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Stronę internetową Administratora mogą być udostępnione partnerom firmy oraz współpracującym z nim reklamodawcą lub innym podmiotom.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa.

Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Administratora na adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań lub drogą e-mailową na adres: marketing@phomes.pl Postanowienia końcowe Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności poprzez opublikowanie zmian na Stronie internetowej.

Bauen Sie Ihr
eigenes Haus.

Im Konfigurator können Sie die Elemente des Hauses frei verändern, erweitern, auf die Ökologie achten oder einfach Geld sparen!

Kontaktieren
Sie uns.

Es gibt viel zu besprechen.

Formularz
Kontaktowy.

Firma
Osoba prywatna
Zapisz mnie do newslettera
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach P. Homes Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań NIP: 7812026252 REGON: 520143286 z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon) oraz środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail).

Administratorem Twoich danych osobowych jest P. Homes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”). Dowiedz się więcej tutaj.

*

Das Heizen mit einer Wärmepumpe mit mechanischer Lüftung mit Rekuperation macht unsere Häuser im Vergleich zum Heizen mit einem Festbrennstoffofen mit Schwerkraftlüftung bis zu 7-mal günstiger im Betrieb!

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar, sondern lediglich eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages. Nachdem Sie die Art des Projekts und die Optionen, die seine Personalisierung ermöglichen, ausgewählt haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, um die Bedingungen der Zusammenarbeit zu besprechen.

PEKABEX BET S.A. mit Sitz in Poznań, Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, eingetragen im Unternehmerregister des Bezirksgerichts Poznań - Nowe Miasto und Wilda in Poznań, VIII. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer 0000343297, NIP: 7811846303, REGON 301314381, mit einem Stammkapital von 3.000.000,00 PLN, voll eingezahlt, BDO-Nummer: 000016759

7x
Haus bis zu 7 mal günstiger im Betrieb
MEHR
ERFAHREN

Haus bis zu 7 mal günstiger im Betrieb

MEHR
ERFAHREN

plus
strzałka w lewo
strzałka w prawo
plus
strzałka w lewo
strzałka w prawo
Wählen Sie ein Hausprojekt
Wählen Sie ein Hausprojekt